Technologiczne podejście do oczyszczania ścieków

Ze ściekami nieodłącznie związana jest rozbudowana technologia ścieków. Jest ona niezbędna najpierw by właściwie i sprawnie odprowadzać je, a następnie oczyszczać i przetwarzać to, co pozostaje jako uboczne produkty całego procesu. Obecnie stosowana jest technologia zawierająca się w trzech poszczególnych etapach zasadniczych. W ramach tego, najpierw mechanicznie oczyszcza się ścieki, dalej stosuje się kolejno oczyszczanie biologiczne, by na końcu przetworzyć to, co pozostało, a więc wszelkie osady.

technologia-sciekowPrzeprowadzanie procesu oczyszczania ścieków jest niezbędne. Najważniejsze jest w nim to, aby wyeliminować biogeny i związki organiczne. Przyczyniają się one bowiem zbyt intensywną eutrofizację, czyli zbyt duże rozmnażanie się fitoplanktonowych organizmów. Dzieje się to w środowisku wodnym, i powoduje niekorzystne zmiany w tym obszarze, przede wszystkim drastyczne spadki ilości tlenu. W trakcie mechanicznego oczyszczania, dokonuje się jego wstępny etap. Technologia ścieków na tym etapie to przystosowanie do następujących w dalszej kolejności działań. Tu jednak zawarte są mechaniczne działania, a także fizyczne zabiegi. Wykonuje się między innymi flotację, cedzenie i sedymentację. Stosowane są tutaj różnego rodzaju elementy, przez które przepuszcza się ścieki, aby wydobyć z nich większe zanieczyszczenia. Na samym początku są to kraty. Wykorzystuje się je podczas cedzenia, aby wychwycić większe obiekty, pływające w ściekach i osadzające się na dnie, z zanieczyszczeń. Wpływa to nie tylko na samo oczyszczenie, ale też na ochronę kolejnych elementów systemu. Nierzadko stosuje się kilka krat o różnej gęstości konstrukcji, aby stopniowo mogły one wyłapywać od największych zanieczyszczeń, aż do coraz to mniejszych. Wzmacnia to skuteczność tego etapu i przeciwdziała zapychaniu się ich. W podobnym celu, jeszcze podczas cedzenia, używa się napowietrzanych piaskownic. Służą one odłączeniu mineralnych zawiesin od ścieków. Dzieje się to podczas procesu określanego jako sedymentacja, czyli osadzanie. Oprócz tego wywołuje się proces flotacji, podczas którego od ścieków oddziela się tłuszcze i oleje. Piaskownice są niezbędnym elementem. Dzięki nim nie dochodzi do zbyt wczesnego zużywania ruchomych części stosowanych później narzędzi. Następnie przechodzi się do wykorzystania wstępnych osadników. Dochodzi tutaj do wychwytywania organicznych zawiesin, charakteryzujących się łatwym opadaniem. Oddzielenie to następuje w procesie sedymentacji. Na dnie osadza się osad, i jest on przesuwany do specjalnej komory poprzez zgarniacze.

oczyszczalniaPoszczególne etapy oddzielania ścieków i dalszego ich rozprowadzania odbywają się z wykorzystaniem przepompowni i pomp śrubowych, jest to więc dość skomplikowana, zaawansowana technologia ścieków. Dzięki temu jednak można sfinalizować pierwszy etap oczyszczania ścieków, nazywany etapem mechanicznym, i uzyskuje się w tym procesie wysoką skuteczność. W tym etapie ścieki skutecznie oddzielone są od większych elementów znajdujących się w ich całości, a pływające w nim i osadzające się na dnie. Dochodzi więc do ich wyłapania i odsunięcia od ścieków, a przy tym zmniejsza się narażenie późniejszych elementów na zniszczenia, nie będą już bowiem miały styczności z piaskiem czy innymi elementami, mogącymi mieć na nie niekorzystny wpływ. Przechodzi się zatem do drugiego etapu, czyli do oczyszczania biologicznego. Ma on miejsce w biologicznych reaktorach. Odbywają się tutaj powiązane ze sobą procesy. Likwidowana jest zawartość fosforu i azotu oraz dokonuje się rozkład organicznych związków.

Żródło: http://www.skuma.pl