Oczyszczalnie przeznaczone do obsługi ścieków komunalnych

Oczyszczanie ścieków komunalnych to zaawansowany proces, w którym wykorzystywany jest szereg urządzeń i elementów, służących realizacji kolejnych kroków procesu. Są to narzędzia specjalistycznie przystosowane właśnie do obcowania i oddziaływania na ścieki powstające w obszarze komunalnym. Chodzi więc o eliminowanie czynników rozpuszczanych w ściekach w tych warunkach. Oczyszcza się je także z zawiesin i koloidów, zanim dojdzie do przekierowania ich do wód powierzchniowych, takich jak jeziora czy rzeki, albo do gruntu.

Podział oczyszczalni ze względu na obszar

Do oczyszczalni ścieków komunalnych ścieków służą trzy główne grupy oczyszczalni. Wyróżnia się oczyszczalnie lokalne, centralne i grupowe. W lokalnych oczyszczalniach poddaje się obróbce ścieki w stosunkowo niewielkiej ilości. W centralnych oczyszczalniach można już przerobić większe nakłady ścieków. W grupowych oczyszczalniach realizuje się procesy oczyszczania na ściekach pochodzących z konkretnego regionu.

Różne rodzaje oczyszczalni

oczyszczalnia-sciekowOczyszczanie ścieków komunalnych jako całość rozgałęzia się na poszczególne elementy. Jednym z nich są oczyszczalnie biologiczne. Jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują one w swym przebiegu odpowiednie biochemiczne procesy. Dzięki nim dochodzi do pozbycia się ze ścieków azoru, fosforu i zawiesin.

Innym rodzajem są oczyszczalnie hydrobotaniczne. W ich pracy stosowane są pływające i inne rośliny, jako przykłady można wskazać rzęsę wodną, pałkę wodną i trzcinę. Oprócz tego korzysta się także z roślin pływających, należą do nich wywłócznik i hiacynt. Takie działania są wykorzystywane przy oczyszczaniu ścieków w niezbyt dużej ilości. Wprost przeciwny materiał, wykorzystywany do realizacji celów, stosują oczyszczalnie chemiczne. Tutaj sięga się rzecz jasna po substancje chemiczne. Dobiera się je pod względem pożądanych procesów, z celem ograniczenia generowania zanieczyszczeń. Jeszcze jednym, niewymienionym dotąd rodzajem, są oczyszczalnie mechaniczne. Oczyszczanie ścieków komunalnych w tych oczyszczalniach zachodzi przy użyciu procesów fizycznych. Należy do nich rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie i sedymentacja. Ten rodzaj oczyszczalni jest stosowany w początkowym etapie procesu, aby pozbyć się większych zanieczyszczeń, nim dojdą do kolejnych etapów. W ich obszarze oddziela się także tłuszcz i, co ważne, piasek, stanowiący zagrożenie dla później stosowanych urządzeń. W tych celach wykorzystywany jest separator tłuszczu oraz piaskownik.

Źródła ścieków

oczyszczalnia-sciekow-przemyslowychKażda oczyszczalnia ścieków komunalnych każdego dnia swojej pracy musi zmierzyć się ze ściekami pochodzącymi z różnych źródeł. Oznacza to, że są one jeszcze bardziej zróżnicowane, mają inny skład, konsystencję i dominują w nich różne rodzaje zanieczyszczeń. Oczyszczanie ścieków komunalnych musi więc być przeprowadzane z dostosowaniem działań i środków do takiego zróżnicowania. Największa ilość ścieków, a zarazem największą ilość jednostkowych ich źródeł, stanowią gospodarstwa domowe. Łączą się one w poszczególnych kanałach i zbiorowo dostarczane do oczyszczalni. Zanim tam dotrą, często jednak wykorzystywane są także wozy asenizacyjne, odbierające je z obszaru danego miasta i dostarczane do oczyszczalni znajdującej się poza jego granicami. Wozy asenizacyjne są także niezbędne w przypadku ścieków odbieranych z innych obiektów, na przykład z docierających do portów statków. Inną grupą producentów ścieków są funkcjonujące na danym obszarze przedsiębiorstwie. Poza tym część ścieków generowanych jest za sprawą odbywających się imprez masowych, odbiera się je wtedy z kabin przewoźnych.

Źródło: http://www.kemipol.com.pl